مسترکار - دنیای خودرو

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای آغازین تابستان

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای آغازین تابستان مستر كار: انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز با عنایت به افزایش دما، رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد و تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (31 خرداد تا 5 تیرماه) است.به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای روز پنجشنبه (31 خرداد) تا روز سه شنبه (5 تیرماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی به صورت محلول پاشی

• مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت

• انجام عملیات كوددهی و وجین علف های هرز در نهالستان ها

• مبارزه با سفیدك سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار

• اقدامات كنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باكتریایی و ویروسی در باغات میوه

• پایش آفات زنجره مو در تاكستان ها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره كامل) با آنها

زراعت:

• ادامه عملیات كاشت ذرت علوفه ای و سورگوم

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیاز و...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• پایش آفت مینوز گوجه فرنگی

• كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

• مبارزه با پوره سن غلات در مزارع گندم و جو

• مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت با نظر كارشناسان فنی

• پایش بیماری زنگ زرد و لكه نواری باكتریایی در مزارع غلات

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• جابجایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در كهگیلویه و بویر احمد در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید و در سایر استان ها احتیاط به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های تازه غرس شده در كهگیلویه و بویر احمد در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز در باغات

• انجام آزمون برگ در باغات میوه

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه و مصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیكی آفت

• كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستان ها

• انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز با عنایت به افزایش دما

• عدم استفاده از سموم شیمیایی با دوره كارنس بلند در سبزیجات برگی و صیفی جات كه به مرحله برداشت رسیده اند.

• در باغات چنانچه علائم سوختگی در تاج درختان دانه دار نظیر سیب، گلابی و به مشاهده شد نشانه آلودگی بیماری آتشك است كه بهتر است بعد از هرس اندام های آلوده در مورد سایر اقدامات بهداشتی با كارشناسان محل مشورت شود.

• انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز و به عبارتی اوقات خنك

• تسریع در كشت مزارع سیب زمینی با اولویت ارقام زودرس و میان رس و ضدعفونی غده ها با قارچ كش مناسب

• كشت مزارع سبزی و صیفی با اولویت استفاده از سیستم آبیاری میكرو(تیپ)

زراعت:

• استفاده از كودهای پتاسه در مزارع سیر

• كاشت ذرت علوفه ای با دستگاه ردیف كار پنوماتیك

• كنترل مزارع گندم و جو جهت مبارزه احتمالی با پوره سن گندم

• با عنایت به شروع برداشت مزارع جو و احتمال بالا رفتن جمعیت پوره های سن گندم در مزارع نسبت به بررسی روزانه مزارع و انجام سم پاشی در مزارع با تراكم بالا اقدام گردد.

• مزارع چغندرقند از نظر فعالیت كك ها و هم شیوع احتمالی بیماری سفیدك مورد پایش قرار گیرد.

• چنانچه در مزارع نخود بهاره پیله های سوراخ شده ملاحظه گردد، حاكی از فعالیت لارو كرم پیله خوار است. بنابراین سفارش می گردد مطابق نظر كارشناسان محل با آفت یاد شده مبارزه شود.

• مبارزه با آفت مگس گلرنگ در مزارع گلرنگ كشت شده در كلیه مناطق استان

• آبیاری نهایی (دانآب) مزارع كلزا در مناطق سرد و مرتفع و رعایت زمان مناسب برداشت در مناطق معتدل

• آبیاری مزارع در ساعات خنك شبانه روز

دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

استان های مازندران و گیلان:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها همچون تولید پوشش مالچ روی خاك یا پوشش حفاظتی و سایه بان روی درختان (در صورت افزایش دما)

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری

• كود دهی ریشه ای درختان مركبات بخصوص كودهای ازته، پتاسه و سایر عناصر متناسب با نیاز درختان (همراه با بارندگی)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی (با توجه به شرایط جوی خصوصا در ارتفاعات)

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و وزش باد

• كنترل آفات رایج باغ های مركبات با نظر كارشناس (با توجه به شرایط جوی خصوصا در ارتفاعات)

زراعت:

• مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری

• برداشت از مزارع رسیده كلزا و گندم (با توجه به شرایط جوی خصوصا در ارتفاعات)

• انجام مبارزه بیولوژیك در اراضی شالیزاری جهت كنترل نسل دوم آفت ساقه خوار برنج با نظر كارشناس (با توجه به شرایط جوی خصوصا در ارتفاعات)

• شالیكارانی كه تابحال عملیات وجین را انجام نداده اند با توجه به وضعیت نشاهای خود و وضعیت جوی مناسب نسبت به وجین مزارع اقدام نمایند.

• شالیكاران با عنایت به آغاز فعالیت لارو كرم ساقه خوار برنج ضمن بازدید منظم از مزارع در صورت مشاهده آلودگی قابل توجه با هماهنگی كارشناسان مدیریت، مراكز خدمات و كلینیك های گیاه پزشكی نسبت به كنترل آن اقدام نمایند.

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

شیلات:

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده به خصوص در هنگام شب

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

استان گلستان:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان اقدام نمایند.

• باغداران باغات مركبات و زیتون نسبت به كوددهی سرك ازته اقدام نمائید.

• باغداران هسته دار كه برداشت آنه تا 45 روز و بعد انجام می گردد و نسبت به محلول پاشی باغات با كود پتاسه و كلسیم در 2 مرحله به فاصله 15-20 روز با آبیری صورت گیرد.

• باغداران مركبات(نارنگی) كود دهی بصورت محلول پاشی با كودهای میكرو پتاسیم 2 بار به فاصله 15-20 روز با آبیاری صورت گیرد.

• برای كنترل بیماری های قارچی آفات مزارع سبزی و صیفی با استفاده از سموم قارچ كش با دوره كارنس كم نسبت به سم پاشی اقدام گردد.

• مبارزه شیمیایی با آفات مكنده در باغات مركبات و پسیل زیتون در باغات زیتونی كه جمعیت آفت بالا باشد با نظر كارشناس

زراعت:

• مزارع سبزی و جالیز (هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی) همراه با آب آبیاری هیومیك اسید سفارش می گردد. ضمنا در فواصل بین چین های گیاهان جالیزی (كدو و خیار) از مصرف بیش از اندازه كود ازته خوداری كنند.

• كشاورزان برنج كار جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب، عمق گل آب را در حد 30 سانتی متر تنظیم كنند.

• كشاورزان محترم گندم كار و جو كار در صورت رطوبت بیش از اندازه از برداشت زود هنگام در زمان بامداد خودداری و همینطور سرعت كمباین تنظیم شود تا از ریزش جلوگیری و ضایعات به حداقل برسد.

• با عنایت به بارندگی اخیر كشت هیرم كاری سورگوم، ذرت و ارزن صورت گیرد.

• گوجه كاران ضمن خاكدهی پای بوته ها نسبت به كود دهی ازته و كلرو پتاسیم انجام و وجین علف های هرز صورت گیرد.

• پیمانكاران بذر گندم و جو با عنایت به پراكنش باران دپو بذری خود حتما مسقف و محافظ شده باشند.

• كشاورزانی كه قصد كشت سویا دارند نسبت به آبیاری و سپس با استفاده از ادوات خاك ورزی به تهیه بسته بذر و كشت سویا اقدام نمایند.

• كشاورزانی كه قصد كشت آفتابگردان روغنی دارند نسبت به آبیاری اقدام و ترجیحا با شخم عمیق نسبت به عملیات تهیه زمین و كاشت اقدام نمایند.

• كشاورزان در صورت تمایل به كشت پنبه پس از گندم و كلزا، بلافاصله پس از برداشت گندم، كشت پنبه را انجام دهند. روش بدون خاكورزی با كارنده مخصوص جهت كشت سفارش می گردد.

• كشاورزان عزیز پنبه كار، بعداز برداشت كلزا، ابتدا زمین را آبیاری نموده و بعد از از بین بردن كلزاهای خودرو با شخم، اقدام به كشت پنبه كنند.

• پنبه كاران استان برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشكسالی هیدرولوژكی، حتما پنبه را به صورت ردیفی و جوی و پشته ای كشت كنند.

• كشاورزانی كه از ضد عفونی بذر با سموم حشره كش غفلت نموده اند، مراقب خسارت آفات مكنده همچون تریپس باشند.

• با عنایت به عدم كفایت بارش های اخیرو در صورت جوانه زنی نامناسب بخصوص در كشت دوم، كشاورزان عزیز مزارع پنبه را آبیاری كنند.

• مبارزه شیمیایی با آفات مكنده در مزارع پنبه با سموم سفارش شده

• خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی (سفال) به خصوص در اراضی كه به مناطق جنگلی نزدیك است.

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش نسبی دما (3 درجه) تا روز دوشنبه هفته آینده

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در ایام پنج شنبه و جمعه به علت وزش باد شدید و در سایر استان ها احتیاط به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های تازه غرس شده در قم در ایام پنج شنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب با عنایت به افزایش نسبی دما

• انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز با عنایت به افزایش دما

• عدم استفاده از سموم شیمیایی با دوره كارنس بلند در سبزیجات برگی و صیفی جات كه به مرحله برداشت رسیده اند.

• در باغات چنانچه علائم سوختگی در تاج درختان دانه دار نظیر سیب، گلابی و به مشاهده شد نشانه آلودگی بیماری آتشك است كه بهتر است بعد از هرس اندام های آلوده در مورد سایر اقدامات بهداشتی با كارشناسان محل مشورت شود.

زراعت:

• انجام عملیات برداشت غلات

• پایش آفت شته در مزارع گندم

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف های هرز

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

استان های اصفهان و یزد:

باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در یزد در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های تازه غرس شده در یزد در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• نصب تله فرمونی جهت پیش آگاهی آفت كرمانیا

• زیتون كاران در صورت مشاهده حالت پنبه ای كه نشانه حضور آفت پسیل زیتون است، با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سم پاشی درختان زیتون خود اقدام نمایند.

• ردیابی زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• استفاده از مالچ به منظور كاهش تبخیر وكاهش خسارت خشكسالی در باغات

• حذف پاجوش ها و تنك كردن میوه ها با عنایت به شرایط كم آبی

• انجام حداقل عملیات خاك ورزی و كمترین كود ازته واوره درباغات باتوجه به كمبود بارش وخشكسالی

• حذف پاجوش های انار جهت جلوگیری از آفت شته

• در باغات پسته جهت پر شدن مغز پسته و جلوگیری از كمبود ازت از تركیبات نیترات كلسیم و پتاسیم استفاده گردد.

زراعت:

• آبیاری مزارع مناطق سردسیر كه در مرحله خوشه دهی و پركردن دانه ها می باشند بصورت حداقل و در ساعات بدون وزش باد صورت گیرد تا از خوابیدگی بوته ها دراثر وزش باد جلوگیری شود.

• آبیاری مزارع در ساعات خنك روز باتوجه به روند افزایش دما

• برداشت سریع تر گندم های رسیده، خرمن كوبی و انتقال محصول به انبار به دلیل افزایش دما و خطر آتش سوزی به دلیل تشدید گرما

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانسیم های خاك در مزارع برداشت شده

• خودداری از مصرف كودهای ازته در مزارع به دلیل تشدید گرما

زنبورداری:

• تولید سایبان بر روی كندوها و انتقال زنبورستان ها به مناطق ییلاقی

• استقرار كندوها در زیر سایه درختان بصورتی كه ورود و خروج زنبورها مشكل نباشد.

• رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

دامداری:

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت درمرغداری ها، دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های تازه غرس شده در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• اقدام به بازدید از باغات انگور جهت پیشگیری از مبتلا شدن به آلودگی سفیدك، با عنایت به شرایط دمایی و رطوبت

• اقدام به آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات پایانی روز

• محلول پاشی در باغات میوه دانه دار به منظور جلوگیری از شیوع آلودگی های قارچی و باكتریایی

• تسریع در عملیات محلول پاشی و مبارزه با كرم سیب به جز در ایام بارانی

• اقدام به مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات میوه و همینطور خوشه خوار در تاكستان ها به جز در ایام بارانی

• اقدام به هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت و همینطور اقدام به حذف شاخه هایی كه میوه ندارند.

• انجام عملیات فروت ست (محلول پاشی) به منظور تغذیه باغات در ساعات خنك روز

زراعت:

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره

• آماده سازی بستر كشت و اقدام به كشت های بهاره همچون ذرت، گوجه فرنگی و...

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها

• انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

• برداشت محصول در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد.

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش نسبی دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• كنترل و تقویت استحكامات گلخانه ها با عنایت به فصل بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان

• پایش آفت سنك عناب در باغات عناب و در صورت مشاهده مشورت با كارشناسان باغبانی جهت مبارزه با این آفت

• پایش آفات پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز، سن قرمز، كاپتونیس در درختان پسته و در صورت مشاهده مشورت با كارشناسان باغبانی جهت مبارزه با این آفات

• هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مكانیكی با علف های هرز در باغات پسته

• حذف شاخه های خشك كف باغات پسته جهت جلوگیری از گسترش سوسك های سرشاخه دار پسته

زراعت:

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع به ساعات خنك روز

• تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف های هرز

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانسیم های خاك در مزارع برداشت شده

زنبورداری:

• تولید سایبان و انتقال كندوها به مناطق مرتفع و خنك

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

شیلات:

• كاهش غذا دهی با عنایت به افزایش نسبی دما

• روشن كردن دستگاه های هوادهی و افزایش هوادهی با عنایت به افزایش نسبی دما

استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی باغات در ساعات خنك روز

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• جهت كاهش تبخیر از سطح منابع ذخیره آب روباز مثل استخرهای ذخیره آب كشاورزی از توپ های پلاستیكی كوچك استفاده گردد.

• خودداری از مصرف كودهای حیوانی در گرمای بیش از 35 درجه و در مناطقی كه كمبود آب دارند

زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانسیم های خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها به علت روند صعودی دما

زنبورداری:

• تولید سایبان و انتقال كندوها به مناطق مرتفع و خنك

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

شیلات:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• حفظ دور آبیاری نخیلات استان با عنایت به افزایش نسبی دما

• كلیه نهالستان های گل از یك پوشش استتاری برخوردار گردد.

• نگهداری صیفی جات برداشت شده در محل های خنك پیش از انتقال به بازار

زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانسیم های خاك در مزارع برداشت شده

• تولید كنندگان غلات كه محصول خویش را برداشت نموده اند تمهیدات لازم جهت تسریع در انتقال آنها در نظر بگیرند.

• انجام چین برداری سبزی و صیفی (بامیه و بادمجان)

• انجام عملیات كودپاشی در مزراع ذرت

• آبیاری تكمیلی مزارع ذرت و سبزی و صیفی در ابتدای بامداد و اواخر عصر

دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت

• تعویض و یا افزایش آب حوضچه های پرورش ماهی و هوادهی آنها


1397/04/01
13:26:46
4846
5.0 از 5
تگهای خبر: تولید , دستگاه , سوخت , محصولات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو