مسترکار - دنیای خودرو
اتاق بازرگانی تهران در سال۹۸ ،

از ارز تك نرخی تا عبور از بحران یارانه در ایران

از ارز تك نرخی تا عبور از بحران یارانه در ایران به گزارش مستر كار اتاق بازرگانی تهران سال ۱۳۹۸ را در حالی شروع كرد كه با برگزاری انتخابات نهمین دوره، هیئت نمایندگان جدید كار خویش را در این اتاق شروع كردند. اما جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در انتها این سال، با شیوع كرونا برگزار نشد.


به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران كه اسفند سال ۱۳۹۷ برگزار شد، تمامی ۳۰ عضو فهرستی كه با محوریت مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران عرضه شد، برگزیده شدند و بدین سان در اولین جلسه هیئت نمایندگان این اتاق كه در سوم اردیبهشت سال جاری برگزار شد، خوانساری بار دیگر به ریاست اتاق تهران انتخاب|شد.
با نهایی شدن لیست اعضا، اولین جلسات هیئت نماینگان این اتاق در سال ۱۳۹۸ هم كلید خورد و در تمامی آنها، رئیس اتاق تهران بعنوان سخنگوی اصلی دیدگاه های این بخش را بیان نمود. سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان رسید كه فعالان اتاق بازرگانی، اصرار داشتند كه دولت باید ارز چند نرخی را متوقف كرده و تلاش كند با تك نرخی كردن ارز، شفافیت و رقابت واقعی را به اقتصاد كشور بازگرداند. در سال ۱۳۹۸ هم این دغدغه بارها عنوان شد اما با عنایت به تصویب قانون بودجه و تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این خواسته بخش خصوصی راه به جایی نبرد.
اردیبهشت
خوانساری در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در اردیبهشت سال جاری، از ضرورت توقف دستورالعمل های متناقض دولتی گفت و اعلام نمود: بخش خصوصی در ماه های گذشته با عنایت به دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف دولتی با فشارهای جدی مواجه گردید كه امیدواریم این روال امسال متوقف شده و امكان برنامه ریزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی بازگردد. با عنایت به شرایط خاص اقتصادی كشور دیپلماسی اهمیتی جدی دارد و ما تلاش می نماییم در اتاق بازرگانی تهران در حد توان خود این دغدغه ها را پیگیری نماییم.
بر مبنای برآوردهای صورت گرفته از جانب نهادهای تحقیقاتی، دولت ایران در طول سال عددی نزدیك به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می كند كه بخش قابل توجهی از آن به سوخت می رسد. موضوعی كه این انتقاد را به وجود آورده كه یارانه به جای رسیدن به قشر هدف كه گروه های كم درآمد جامعه هستند، عملا در اختیار ثرومتمندان قرار می گیرد. موضوعی كه در جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بارها عنوان شد و رئیس این اتاق از دولت خواست تغییری در این فرآیند ایجاد كند.
خرداد
خوانساری در جلسه خرداد ماه هیئت نمایندگان اتاق تهران، اظهار نمود: تنها اگر بخشی از رقمی كه دولت در طول سال بعنوان یارانه های پنهان و آشكار به حوزه هایی مانند سوخت می دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. بر مبنای آمارهای رسمی دولت در سال حدوداً ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سوخت یارانه پرداخت می كند و اگر تنها بخشی از این یارانه در اختیار تولید قرار گیرد، تحولی مهم در این حوزه رخ خواهد داد.
تیر
خوانساری در ادامه تشریح این دیدگاه خود، در جلسه تیر ماه اتاق بازرگانی تهران، با جزئیات بیشتری از واقعیت های نظام پرداخت یارانه در ایران سخن گفت و از دولت خواست، تغییری در این فرآیند ایجاد كند. او اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیك به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می كند كه حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در صورتی كه بر همگان واضح است در استفاده از خیلی از این یارانه ها، عدالت رعایت نمی گردد و اقشار هدف جامعه از آن بهره ای نمی برند. با ارزیابی رقم كل این یارانه مشخص می شود كه هر ایرانی حدوداً ماهانه یك میلیون تومان سهم یارانه دارد كه با عنایت به تخصیص آن به برخی حوزه ها، عملاً اقشار كم درآمد از آنها بهره زیادی نمی برند ازاین رو به نظر می آید اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حركت به سمت شیوه های پرداخت نقدی، یكی از گزینه هایی است كه می توان به آن فكر كرد.
مرداد
در مرداد ۱۳۹۸، بار دیگر بحث حذف صفر از پول ملی ایران داغ شده بود و در شرایطی كه به نظر می رسید دولت و مجلس به یك همفكری در حذف صفرها رسیده اند، رئیس اتاق بازرگانی تهران از ضرورت در نظر گرفتن بعضی از پیش شرط ها قبل از حذف صفر از پول ملی اشاره نمود. خوانساری اظهار داشت: وقتی كشور ما تورمی ۳۰ درصدی را تجربه می كند یعنی به صورت میانگین هر سه سال یك صفر به قیمت ها افزوده می شود؛ ازاین رو بدون اصلاح این شاخصهای كلان، طرح فعلی راه به جایی نمی برد. حل مشكلات حسابداری و كاهش هزینه ها در زمینه محاسبات، بخشی از نتایج مثبت این كار است، اما پیش از اجرایی شدن این طرح باید به انجام برخی اصلاحات اساسی در اقتصاد پایبند بود.
شهریور
جلسه شهریور ماه اتاق بازرگانی تهران به یك اخطار و یك تشكر گذشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمارهای جدید بانك مركزی كه حاكی از جابجایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده از حساب های بلندمدت به حساب های كوتاه مدت است، اظهار نمود: در صورتی كه برنامه ریزی انجام نشود خطر آنكه این سپرده ها وارد بازارهای سوداگرایانه بشود، وجود دارد. خوانساری این را هم اظهار داشت: خوشبختانه در ماه های گذشته بخشی از درخواست های بخش خصوصی از جانب دولت اجرایی شد و مسائلی همچون تمدید تجدید ارزیابی ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش، مورد اجرا قرار گرفت. در كنار آن قوه قضائیه هم در بخشنامه جدیدش نحوه احضار اشخاص حقوقی را تغییر داد كه ما از رئیس قوه بابت این تصمیم تشكر می نماییم.
بلاتكلیفی مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگانی كه تعهد ارزی خویش را رفع كرده اند هم مبحث دیگری بود كه در این نشست عنوان شد، موضوعی كه هرچند اتاق از تابستان سال جاری درگیر آن است با عنایت به این كه در نامه چند روز قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس جمهور، بار دیگر بر این مورد تاكید شده بود، به نظر هنوز راه به جایی نبرده است.
مهر
خوانساری در جلسه مهر ماه سال ۱۳۹۸، به اهمیت پیگیری مبحث رقابت پذیری در اقتصاد ایران پرداخت، شاخصی كه با وجود برخی اقدامات مثبت، همچنان رو به نزول گذاشته است. رئیس اتاق تهران در این حوزه اظهار داشت: متاسفانه با وجود آنكه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالكیت و رقابت پذیری را عرضه كند، اما هنوز در این حوزه هیچ نتیجه ای به دست ما نرسیده است؛ این در شرایطی است كه وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری افت داشته است. در شرایطی كه در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در بین كشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می داد هم اكنون از میان ۱۴۴ كشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله ای را تجربه كرده است. در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت پذیری نمی توان انتظار داشت كه نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد.
آبان
در جلسه آبان ماه اتاق بازرگانی تهران، كه كشور تحت تأثیر تغییر قیمت بنزین از جانب دولت قرار داشت، رئیس اتاق تهران بار دیگر بر ضرورت تغییر و اصلاح اساسی در نظام پرداخت یارانه در كشور تاكید نمود. او اظهار داشت: محاسبات نشان داده است كه در ایران به ازای هر نفر، ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می شود؛ این در شرایطی است كه عملا بخش قابل توجهی از كشور از یارانه خود راضی نیستند و باید در این حوزه به شكل هدفمند اقدام نمود. در شرایطی كه ما در حوزه صادرات با محدودیت های جدی مواجهه هستیم، پرداخت این حجم از یارانه سبب می شود توان دولت در پشتیبانی از بخش های تولیدی كاهش پیدا كند و از جانب دیگر با عنایت به این كه بنزین یارانه دریافت می كند، عملا این اقشار ثروتمند هستند كه بیشترین صرفه را از یارانه پرداختی دولت می برند. ازاین رو حتی اگر نسبت به طرح فعلی ابهام های وجود داشته باشد كه می توان آنها را بررسی كرد و پیشنهادهایی در ارتباط با آن عرضه داد، اما در این مورد كه نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران احتیاج به اصلاح دارد شكی نیست.
آذر
رئیس اتاق بازرگانی تهران در آذر ماه سال جاری به عرضه تحلیلی از شرایط بودجه پرداخت و به افزایش بودجه شركت های دولتی اعتراض كرد. خوانساری اظهار داشت: از عدد ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی عدد كل بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمومی و حدودا سه برابر آنرا به اداره شركت های دولتی اختصاص داده كه این ارقام رشدی ۱۶ درصدی را نشان می دهند. این اتفاق در حالی رخ داده كه در سال های گذشته مقام معظم رهبری بارها از ضرورت كاهش تصدی گری اقتصادی دولت صحبت كرده است. اما با این وجود نه تنها همچنان شركت های دولتی به صورت گسترده فعالیت می نمایند كه حتی سهم بودجه شان در سال ۱۳۹۹ افزایش هم یافته است.
دی
جلسه دیماه سال ۹۸، به مبحث ارتباط اعتماد ملی با رشد و رونق اقتصادی اختصاص داشت. این جلسه كه بعد از اتفاق تلخ سقوط هواپیمای اوكراینی در آسمان ایران برگزار شد، ارتباط میان اعتماد ملی و اقتصاد را به محور صحبت ها بدل كرد. رئیس اتاق تهران اظهار نمود: به تازگی بانك جهانی در یكی از گزارش های خود اعلام نموده كه اعتماد اجتماعی یكی از اصلی ترین نیازهای حكمرانی خوب در سطح جهان است و اگر دولت ها اعتماد مردمشان را نداشته باشند، چه در حوزه مدیریت اقتصادی و چه در اجرای اصلاحات اقتصادی با مشكل مواجه خواهند شد.
وی به حادثه هواپیمای مسافربری اوكراین اشاره نمود و اضافه كرد: آنچه كه در این اتفاق اهمیت داشت را می توان در سه بخش مختلف بررسی كرد. نخست آنكه بخش قابل توجهی از مسافران این پرواز را جمعیت نخبه و جوان كشور تشكیل می دادند. بحث دوم برخورد اشتباه موشك به هواپیمای خودی بود و بحث سوم اعلام دیر هنگام و وجود تناقض ها در ارتباط با واقعیت رخ داده بود كه به اعتماد مردم ضربه زد.
بهمن
جلسه بهمن ماه سال ۱۳۹۸، به مبحث كاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اختصاص داشت. مساله ای كه در ماه های قبل مقامات دولتی هم نسبت به كاهش آن تذكر داده بودند و به نظر می آید، در صورت فراهم نشدن شرایط لازم، می تواند به تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران بدل شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه بیان نمود: بررسی از وضعیت سرمایه گذاری بین سال های ۷۵ تا ۸۴ نشان داده است كه نرخ آن بیشتر از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. اما این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد این تولید كاهش پیدا كرده است كه در بلندمدت می تواند موضوعی خطرناك برای آینده اقتصاد باشد. در شرایطی كه به علت تحریم ها امكان افزایش سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، باید تلاش شود مقدمات سرمایه گذاری داخلی فراهم گردد كه متاسفانه در سال ۱۳۹۸ شرایط برای جذب این سرمایه گذاران وجود نداشت.
آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۳۹۸، ۲۹ بهمن سال جاری برگزار گردید و دولت ۳۰ بهمن اعلام نمود كه اولین ابتلای قطعی به كرونا در ایران شناسایی شده است. به دنبال این اتفاق، اتاق بازرگانی تمامی جلسات عمومی خویش را لغو نمود و به همین دلیل، جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار نشد.1399/01/05
23:44:56
3582
5.0 از 5
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو