مسترکار - دنیای خودرو
با حمایت بانك پاسارگاد و توسط انجمن مدیریت ایران برگزار شد؛

سومین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با پشتیبانی از تولید ملی

سومین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با پشتیبانی از تولید ملی به گزارش مستر كار سومین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با پشتیبانی از تولیدملی در بستر اقتصاد مقاومتی و مراسم اعطای سومین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، با حمایت بانك پاسارگاد و در دانشگاه خاتم برگزار گردید.به گزارش مستر كار به نقل از مهر و به نقل از بانك پاسارگاد، در این كنفرانس كه با حضور استادان و كارشناسان، دانشجویان و فعالان حوزه فرهنگ سازمانی برگزار شد، مطالب بسیار كاربردی توسط مدیران و استادان در مورد مبحث كنفرانس، پژوهش های صورت گرفته و تجربیات سازمان های مختلف در این حوزه عنوان شد. همینطور در بخش اختتامیه، مراسم اعطای سومین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت برگزار گردید.
معاون رئیس جمهور: نیازمند یك تحول اساسی در رفتارهای سازمانی دستگاه های دولتی هستیم
دكتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور ضمن اشاره به ضرورت تولید تغییر اساسی در مبانی و ارزش ها در نظام های اداری اظهار داشت: باید بعد از تولید تغییرات اساسی در نظام های اداری، متناسب با تغییراتی كه در این مبانی و نوع نگاهمان به مسائل داریم، به سراغ این برویم كه در جهت ارزش های سازمانی و رفتارهای جمعی برنامه ریزی نماییم.
وی افزود: در تمام حوزه ها بخش دولتی بزرگ ترین سازمان ها را دارد و تمام سازمان های دولتی به صورت روزمره در رفتارهای بنگاه های خصوصی ما اثر می گذارند و تمام اجزای اقتصاد و سازمان هایی كه در حوزه های غیردولتی كار می كنند را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو اگر بهبود رویه ها و رفتارهای سازمانی و نیروی انسانی در بخش دولتی اتفاق نیفتد، خیلی ساده نیست كه در بخش خصوص بعضی از تلاش ها به نتایج نهایی برسند.
دكتر انصاری خاطرنشان كرد: البته بنده بسیار امیدوار هستم. چراكه هم كاركنان دولت با نظریه ها و تفكرات جدید آشنا شده اند و هم فضای مجازی و شفافیتی كه در كشور حكمفرما شده است، توقعات و مطالبات مردم را به گونه ای از نظام اداری افزایش داده است كه نظام اداری برای پاسخگویی به این مطالبات، باید از بعضی از رفتارها و روش های خود دست بردارد.
وی تاكید كرد: این كه جامعه از ما مطالبه دارد و تمام ابعاد رفتاری ما را زیر نظر داشته و رصد می كند، یك فرصت تاریخی برای نظام اداری است و ما شاهد یك تحول رفتاری در مجموعه مدیران و كاركنان خواهیم بود.

رئیس هیأت امنای دانشگاه خاتم: یك مسئول، در هر سمتی باید پاسخگو باشد
حضرت آیت الله دكتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس هیأت امنای دانشگاه خاتم در این مراسم با اشاره به مفهوم فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت: ابونصر فراهی شاعر و ادیب در كتاب خود، معنای كلمه «ادب» در عربی را به كلمه «فرهنگ» در فارسی ترجمه كرده است.
وی كه اعتقاد دارد فرهنگ یعنی آداب و در مقابل تمدن كه تجسم آداب است، افزود: فرهنگ مسئولیت های اجتماعی یعنی آنكه ما باید چه نماییم كه احساس مسئولیت برای مدیران كشور ما یك فرهنگ شود؟ طبق نظر كانت، اخلاق اجتماعی بدان معناست كه فكر كنید كه اگر این كاری كه قصد انجام آنرا دارید، بقیه هم به همین صورت انجام دهند، چه می شود؟
رئیس هیأت امنای دانشگاه خاتم در تعریف مسئولیت اضافه كرد: مسئول كسی است كه آماده است به سؤالات پاسخ دهد. مسئول یعنی كسی كه آماده است خوانده باشد و یك ملت در مقابل او خواستار باشد. مسئول كسی است كه آماده باشد بعد از قبول مسئولیت، تمام ملت حق دارند از او بازخواست كنند. ما باید كاری نماییم كه این حس در این كشور تبدیل به یك قاعده شود كه هر كس سمتی قبول می كند آماده باشد به سؤالات ملت ایران پاسخ بدهد.
عضو كمیته علمی كنفرانس: مسئولیت اجتماعی در هر سازمان باید تبدیل به فرهنگ شود
دكتر فیروزه خلعت بری اقتصاددان و عضو كمیته علمی كنفرانس با نگاهی به پیشینه مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت اظهار داشت: ساماندهی مفهومی یعنی گسترش تفكر مسئول بودن، جلب توجه سازمان به اهمیت موضوع، انتخاب الگوی برازنده برای نمایش مسئولیت اجتماعی و جانمایی این الگو در درون راهبرد یك سازمان از وظایف مدیر است. ازاین رو مدیریت هر سازمان اولین گروهی است كه در هر سازمان باید مسئولیت اجتماعی را در زمره وظایف خود قرار دهد و در مقابل آن پاسخگو باشد.
وی افزود: یك مدیر وظیفه دارد تفكر مورد نظر خویش را بفهمد، درك كند، گسترش دهد و بعنوان یك رویه در سازمان خود ترویج دهد. سرمایه انسانی باید آن تفكر را بپذیرد و با مدیر همدلی كند. نه به سبب قانون بلكه به صورت یك باور در درون او نهادینه شود. بنابراین هم است كه بحث فرهنگ به میان می آید.
این اقتصاددان اضافه كرد: انتخاب الگوی مسئولیت اجتماعی در سازمان باید از میان الگوها باشد. مدیریت باید الگوی برازنده ی خویش را انتخاب نماید و الگوی انتخاب شده را در بین وظایف سازمان جانمایی كند. در اجرا هم باید نظارت بر حسن اجرای برنامه ها وجود داشته باشد و گام به گام ارزیابی شود.
وی در ادامه به نظریه ها و نگرش های مطرح شده در این خصوص اشاره نمود.

رئیس انجمن مدیریت ایران: بزرگ ترین سرمایه بانك پاسارگاد، فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی آن است
دكتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس شورای سیاست گذاری كنفرانس در مورد جایگاه سرمایه انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی سخنرانی كرد. وی با اشاره اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها اظهار داشت: مبحث سرمایه انسانی، اساسی ترین بحث در مدیریت و مهم ترین عامل موفقیت در هر سازمانی است. این بحث در سطح ملی بسیار حائز اهمیت می باشد. چراكه یك ملت با فرهنگ می توانند اهداف ملی را بهتر پیش ببرند.
وی با اشاره به این مورد كه بطور قطع فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی كه دو مقوله جدایی ناپذیر از هم هستند، از زمان پیدایش و فعالیت بانك پاسارگاد، بزرگ ترین سرمایه این بانك است افزود: مقاومت بنگاهی، توانایی بنگاه در پیش بینی است. در حقیقت توانایی در پیش بینی ضربه ها، آماده سازی برای مقابله با ضربه ها، نشان دادن واكنش نسبت به این ضربه ها و برقراری تعامل برای سازگارسازی بنگاه با این ضربه ها است. ضربه هایی كه می توانند همواره ما را تهدید و توانایی رقابت ما را زائل كنند كه در نهایت به نابودی ما ختم خواهد شد.
رئیس دانشگاه خاتم اضافه كرد: این مفاهیم برگرفته از اقتصاد مقاومتی هستند. امروز شاهد می باشیم خیلی از بنگاه های مطرح و بزرگی كه قبل از این بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته اند، دیگر مطرح نیستند و با شكست مواجه گشته اند. به نظر می آید دلیل آن این است كه این بنگاه ها نتوانستند خویش را برای مقابله با ضربه ها آماده كنند.
وی افزود: بعنوان مثال رقابت، یك ضربه است كه دائما در حال مشت زدن به سازمان است. مدیران ما در بانك پاسارگاد همواره مراقب این هستند كه از بازار رقابتی ناسالم پولی كه بوجود آمده است ضربه نخورند. در این مسیر حتی یك روز را هم نبایند از دست بدهند چون معلوم نیست كه در آینده بتوانند آن یك روز را جبران كرده و از صدمه های احتمالی آن جلوگیری نمایند.
مدیرعامل بانك پاسارگاد خاطرنشان كرد: خواسته ی یك بنگاه مقاوم، بازگشت به بالندگی و تداوم فعالیت توأم با قدرت رقابت ظرف كوتاه ترین زمان امكان دارد. توانایی واكنش به چالش های متفاوت، توانایی پیش بینی ضربه های مخرب ساخت و هویت بنگاه، توانایی یادگیری از تجربه ها و توانایی مشاهده و ارزیابی دقیق رخدادها از خصوصیت های هر سازمان مقاومتی است كه همگی توسط سرمایه انسانی صورت می گیرد.
در این كنفرانس همینطور دكتر داود دانش جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت، دكتر كیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، دكتر منطقی رئیس مركز فضایی ایران، مهندس صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دكتر الیاسی معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارسلان امیری معاون مدیرعامل بانك پاسارگاد در امور توسعه سرمایه انسانی و طرح و برنامه، دكتر سجاد مخبر مدیرعامل شركت نسیم سلامت پاسارگاد، دكتر اكبر محمدلو فعال در حوزه ی سلامت، دكتر صائمیان دبیر علمی كنفرانس، دكتر اباصلت خراسانی مدیركل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دكتر ناصر میرسپاسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دكتر رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی كشور، دكتر عباسعلی حاجی كریمی عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، دكتر نسرین جزئی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مدیریت صنعتی، دكتر سلطانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان و هاجر رحمانی معاون اداره تحقیقات و برنامه ریزی راهبردی طرح و برنامه بانك پاسارگاد، در مورد جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی و مسولیت اجتماعی مدیران سخنرانی كردند. همینطور پنل های علمی و تخصصی با موضوعات نقش فرهنگ سازمانی در مقاوم سازی تولید ملی و همینطور نقش فرهنگ سازمانی در تبدیل تهدیدها به فرصت ها برگزار گردید.

1397/11/07
02:16:29
4299
5.0 از 5
تگهای خبر: پژو , تولید , دستگاه , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو