مسترکار - دنیای خودرو
از رعایت ظرفیت مراتع تا بازسازی كندوها

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی مستر كار: رعایت ظرفیت چرای دام در مراتع قشلاقی، تغذیه ماهیان سرد آبی در ساعاتی از روز كه دما مناسب می باشد و بازسازی كندوها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (۱۴ تا ۱۹ دی ماه) است كه از جانب اداره هواشناسی كشاورزی صادر گردیده است.به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (پنجشنبه ۱۴ دی ماه) تا روز سه شنبه (۱۹ دی ماه) به شر ح زیر است:

• استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش خفیف و در آذربایجان غربی در روز شنبه و در استان های اردبیل در روز یكشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در زنجان در روز سه شنبه به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• جمع آوری شاخ وبرگ ها و میوه های ریخته شده در كف باغ جهت از بین بردن لاروها و شفیره های زمستان گذران آفات

• آماده سازی چاله های كود دهی جهت تغذیه بهینه باغات

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده از پوشش مناسب

• انجام عملیات بهداشت باغات (حذف شاخه های شكسته و ضایعات میوه ها)

• محافظت از نهال ها و درختان جوان و تولید پوشش با گونی دور تنه آنها جهت مقابله با سرما و خسارت جوندگان

• خودداری از هرس زود هنگام درختان هسته دار

• خودداری از اجرای یخ آب زمستانه در باغات میوه

• زراعت:

• اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم (با استفاده از گاوآهن قلمی)

• پوشش مناسب سیلوها و تسریع در تحویل محصول چغندرقند به كارخانجات قند

• كارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصی جهت جمع آوری و از بین بردن لاروهای زمستان گذران آفات

• كشت انتظاری حبوبات دیم (انجام عملیات خاك ورزی و كشت مستقیم)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف باتوجه به نوسانات دمایی

• شیلات:

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های كردستان، كرمانشاه، همدان و لرستان در ایام جمعه و شنبه هفته آینده به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• تنظیم درجه حرارت و گرم كردن انبارهای سیب زمینی باتوجه به نوسانات دمایی

• معدوم نمودن برگ های ریخته شده جهت مبارزه با شفیره های زمستان گذران مینوزهای درختان میوه

• تسریع در چاله كنی جهت احداث باغات دیم

• زراعت:

• تداوم كشت انتظاری محصولات نخود، گلرنگ و ماشك علوفه ای در صورت مساعد بودن شرایط زمین جهت كاشت

• اجرای عملیات شخم عمیق زمستانه در اراضی آیش به منظور كنترل لارو سوسك قهوه ای و هم مهیا شدن شرایط ذخیره رطوبت

• دامپروری و مرغ داری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تنظیم و كالیبراسیون بذركارها پیش از عملیات كاشت

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف باتوجه به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد و در روز دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و در استان مازندران احتیاط در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• برداشت نارنگی و میوه تامسون باتوجه به نوسانات دمایی

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما

• پاكسازی آلودگی های قارچی سطوح شاخ و برگ درختان بعنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ كش های مناسب به جز در ایام پنجشنبه و جمعه

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• جمع آوری كامل میوه های زیتون و شخم پای درختان با هدف كاهش جمعیت زمستان گذران آفت مگس زیتون

• كوددهی در باغات زیتون و فندق به روش چالكود با استفاده از كودهای دامی، فسغره و پتاسه

• وجین یا كنترل شیمیایی علف های هرز مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره در ایام پنجشنبه و جمعه

• برداشت سبزیجات برگی و شبدر

• انجام عملیات كاشت پیاز و آماده سازی زمین جهت كشت سیب زمینی

• محلول پاشی با سموم قارچكش در درختان میوه دانه دار و هسته دار در ایام پنجشنبه و جمعه

• زراعت:

• مصرف كودسرك مزارع كلزا در ایام پنجشنبه و جمعه

• كنترل شیمیایی آفت سر خرطومی كلزا در مزارع آلوده با نظر كارشناس در ایام پنجشنبه و جمعه

• كنترل شیمیایی بیماری فوما در كلزا (در مزارع دیركاشت كمتر از ۶ برگی) و با نظر كارشناس در ایام پنجشنبه و جمعه

• وجین یا كنترل علف های هرز مزارع دیركاشت كلزا و مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• ادغام كندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب كندو با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ضد عفونی استخرها با آهك بعد از صید و تخلیه آب باقی مانده

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه

• انجام شخم سطحی باغات زیتون پس از آخر بارش و گاورو شدن باغات

• زراعت:

• كاهش شوری خاك با استفاده از از بارش های فصلی

• پنبه كاران بخصوص در حاشیه جنگل ها در صورت عدم تمایل به خاك ورزی حفاظتی، با شخم زمین و از بین بردن علف های هرز و بقایای داخل و خارج مزرعه به نابودی آفات زمستان گذران بخصوص كرم خاردار كمك می نماید.

• سم پاشی مزارع كلزا با سموم سفارش شده در صورت مشاهده بیماری فوما به جز در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• گندم كاران در صورت مشاهده آفت سوسك سیاه گندم (زابروس) با كارشناسان مشورت كرده و در صورت سفارش كارشناس نسبت به سم پاشی مزارع با سموم سفارش شده به جز در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• كشاورزان جهت از بین بردن مرحله زمستان گذران كرم خاردار پنبه نسبت به شخم زمین بعد از برداشت محصول و كنترل علف های هرز در مزارعی كه تحت كشت پنبه بودند و یا علف های هرزی كه حاشیه مزارع پنبه بوده اند اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• قطع به موقع غذا در ماهیان سرد آبی در زمان بارش در ایام یكشنبه و دوشنبه

• نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز با عنایت به احتمال وزش باد خفیف در اواخر هفته حتما تمهیدات لازم در مورد ایمنی در دریا و نكات امداد و نجات را رعایت كرده و با رعایت این نكات در دریا تردد كنند.

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به كاهش محسوس دما

• اضافه كردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران و سمنان در روز شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان مركزی خودداری در روز شنبه به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز یكشنبه به علت بارش پراكنده و در استان البرز خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید و در روز یكشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• توسعه كشت محصولات گلخانه ای به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به نوسانات دمایی

• جمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده به جز در ایام بارانی و بعد از گاورو شدن اراضی

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• كشاورزان مناطق كرمسیر در صورت عدم رخداد بارندگی می توانند در مزارع دیر كاشت كه به مرحله پنجه زدن نرسیده، نسبت به آبیاری مزارع اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به نوسانات دمایی

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش دما

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به نوسانات دمایی

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان یزد از روز شنبه تا سه شنبه به علت وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• پوشش تنه نهال های جوان جهت جلوگیری از خطرسرمازدگی و صدمه جوندگان

• خودداری ازتردد و اسكان در زیر درختان فضای سبز شهری باتوجه به وزش باد

• بهداشت باغات (حذف و خارج كردن شاخه های درختان آلوده به آفات و بیماری ها) جهت كاهش خسارت آفات و بیماری ها

• عملیات تغذیه باغات به صورت چالكود با كودهای آلی و شیمیایی سفارش شده

• باغداران خرما جهت حفاظت از نهال های جوان از خطر سرمازدگی نسبت به پوشش مناسب اقدام نمایند.

• جمع آوری و انهدام كلیه بادام های آفت زده و خشكیده كف باغ، معابر روستا و روی درختان بادام جهت كاهش جمعیت آفت زنبور مغز خوار بادم در فصل رشد آینده

• خودداری باغداران از هرگونه هرس و شخم عمیق باغات

• گلخانه داران یزد:

• با عنایت به روند كاهش دما نسبت به جلوگیری از هدر رفت انرژی و در صورت امكان دو پوشه كردن دیواره ها تا ارتفاع دو متری اقدام گردد.

• با توجه كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه هفته آینده و افزایش نیاز گرمایی گلخانه ها، ضروری است نسبت به كنترل مشعل ها و هم روشن كردن مشعل های خاموش اقدام گردد.

• نسبت به آماده سازی مشعل های گازوئیلی و تامین سوخت مایع بعنوان سوخت جایگزین اقدام گردد.

• با عنایت به كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه ۱۷ دی ماه به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت، نسبت به كاهش دفعات محلول پاشی اقدام گردد.

• به علت سردی خاك و كاهش جذب عناصر فسفر، پتاسیم، كلسیم و منیزیم توسط ریشه، در صورت نیاز به محلول پاشی با این عناصر از آب گرم استفاده گردد.

• با عنایت به كوتاه بودن طول روز بویژه در در شرایط ابرناكی از نور مصنوعی در گلخانه ها استفاده گردد.

• با توجه كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه ۱۷ دی ماه ظرف یك الی دور روز آینده نسبت به هرس ملایم برگ های پایینی و در صورت ضرورت پایین آوردن بوته ها (تا پیش از یكشنبه) اقدام گردد.

• با عنایت به عدم بارندگی از اوایل فصل پاییز تابحال و نشست ذرات معلق روی پوشش گلخانه و كاهش نور ورودی، نسبت به شستشوی پوشش گلخانه اقدام گردد.

• با عنایت به نزدیك شدن كشت دوم و محدود بودن زمان آماده سازی گلخانه و به منظور كاهش هزینه كارگری و سوخت و افزایش بهره وری آب نسبت به پیش بینی نشاء مورد نیاز خود از مراكز معتبر تولید نشاء اقدام نمایند.

• با عنایت به اینكه سفارش تغذیه ای بر مبنای آزمایش خاك سبب مصرف بهینه بوده و كاهش هزینه نهاده ها در فصل پرمصرف كودهای شیمیایی را به دنبال دارد، حتما نسبت به آزمایش خاك اقدام گردد.

• با عنایت به اینكه استفاده از كود مرغی سبب تشدید خسارت نماتد در گلخانه های مبتلا به نماتد می گردد از مصرف این كودها با هدف گرم كردن خاك خودداری شود.

• با عنایت به اهمیت تهویه و بسته بودن دریچه ها به دلیل كاهش قابل ملاحظه دما در هفته آینده، نسبت به گردش هوا توسط بخاری و فن ها اقدام گردد.

• با عنایت به برودت هوا، نسبت به پوشش منبع و لوله های انتقال سوخت مایع اقدام گردد و در صورت امكان یك تانكر هزار لیتری سوخت در داخل گلخانه نگهداری شود.

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد روز به كانون كوبی و سم پاشی بصورت لكه ای در مناطق آلوده بویژه در حاشیه مزارع اقدام نمایند.

• در صورت در اختیار داشتن آب، مصرف كود سولوپتاس به همراه آبیاری، جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی نظیر سرما، گرما، كم آبی و خشكی

• دامداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• توجه جدی به سفارش های دامپزشكی در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش دما

• ماشین آلات كشاورزی:

• بازدید پمپ ها و لوله های آبیاری در سیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها با عنایت به كاهش دما

• منابع طبیعی:

• رعایت ظرفیت چرای دام در مراتع قشلاقی باتوجه به كاهش چشمگیر بارندگی و به منظورجلوگیری از صدمه پوشش گیاهی

• انجام تمهیدات لازم توسط مرتع داران برای جلوگیری از یخ زدگی آب وآسیب دیدن آبشخورها وآب انبارهای سیمانی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز سه شنبه به علت بارش خفیف و در استان خراسان شمالی خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید و احتیاط در روز شنبه به علت بارش پراكنده و خودداری در روز یكشنبه به علت بارش باران

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• زیر خاك كردن تاك های انگور در شهرستان های (شیروان، فاروج) به منظور مقاومت در برابر سرما

• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز (و جداسازی غده های ناسالم) با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه و سالن های پرورش قارچ با عنایت به وزش باد

• تمیز كردن پوشش گلخانه ها برای استفاده از نور به علت وجود ابرناكی در خلال فصل پاییز و زمستان

• پوشاندن دور تنه درختان و شاخه های اصلی جهت جلوگیری از خسارات سرما و یخبندان

• استفاده از قیم برای شاخه های جوان با عنایت به وزش باد

• خودداری از هر گونه كوددهی به ویزه كود ازته جهت تسریع در خواب درختان

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• دامداری و طیور:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به كاهش دما

• ماشین آلات:

• بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبكش و ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازدیدپمپ ها و لوله های آبیاری در سیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تنظیم تغذیه ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از مكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سردآبی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان كرمان از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان خراسان جنوبی خودداری در روز یكشنبه به علت بارش باران

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• پوشاندن تنه نهال ها جهت حفاظت آنها از خطر سرمازدگی وآسیب جوندگان با عنایت به كاهش محسوس دما

• جمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• شستشوی پوشش های گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرما زدگی صیفی جات و سبزیجات با عنایت به كاهش محسوس دما

• زنبورداری:

• انتقال كندوها از مناطق كوهستانی سردسیر به مناطق گرم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تغذیه ماهیان سرد آبی درساعاتی از روز كه دما مناسب می باشد.

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از مكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سردآبی

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش خفیف باران

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماری های قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• تسریع در برداشت محصولات سیب زمینی و چغندر قند

• پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش ها ی خرما با گونی یا نایلون پوشانده جهت حفاظت از خطر سرما

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

• زراعت:

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سم پاشی كنند. (احتیاط در استان فارس از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش خفیف باران)

• تمهیدات لازم در برابر كاهش دما در محصولات زراعی

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• آمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان

• زنبورداری:

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت، متراكم كردن قاب های داخل كندو

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• جهت قرار گرفتن درب كلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده و در روز یكشنبه به علت بارش خفیف باران و در استان ایلام خودداری در ایام پنج شنبه، جمعه و شنبه به علت بارش باران

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب

• شستشوی پوشش گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات

• زراعت:

• ضد عفونی بذور گندم و جو پیش از كاشت

• انجام تمهیدات لازم در مزارع پیش كار با توزیع كود سرك و آبیاری مزارع

• تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده در خوزستان و انجام عملیات كشت سایر محصولات نظیر گندم، باقلا، سیر و پیاز

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• پرورش آبزیان:

• انجام عملیات هوادهی و تنظیم جیره غذایی در حوضچه های پرورش ماهی


1396/10/14
20:29:58
5012
5.0 از 5
تگهای خبر: تردد , سوخت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو