مسترکار - دنیای خودرو

تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی خراسان شمالی از مشكلات می گویند

تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی خراسان شمالی از مشكلات می گویند مستر كار: ایرنا- شماری از تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی خراسان شمالی گفتند: كاهش سهم مواد اولیه پلیمری، تولید را با مشكل جدی روبه رو كرده و بعضی از واحدها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.


مواد پلیمری، بعنوان ماده اولیه مورد نیاز تولید در صنعت پلاستیك، پاییز امسال برمبنای سهمیه و بر اساس میزان تولید محصولات در سال های گذشته، اختصاص می یابد.
مسوولان خراسان شمالی اعلام نموده اند كه این امر، بمنظور جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و پیش گیری از فروش مواد پلیمری در بازار آزاد، اجرایی شده است اما تولیدكنندگان استان معتقدند كه اختصاص سهمیه برمبنای میزان مصرف ماده اولیه و تولید محصول در سال های گذشته، مبنای منطقی برای اختصاص این مواد نیست.
اكنون تولید كنندگان تنها برای یك هفته و یا ۱۰ روز از ماه، مواد اولیه دارند و به ناچار باید باقی روزها، تجهیزات خاموش و تولید متوقف است.
ماده اولیه صنعت پلاستیك برمبنای میزان تولید، تجهیزات كارخانه خطوط تولید، اختصاص می یابد و تولیدكنندگان باید ماده اولیه مورد نیاز را در بورس خریداری كنند.
تولیدكنندگان خراسان شمالی معتقدند كه خیلی از واحدهای تولیدی در سال های گذشته، به سبب هایی با ظرفیت مناسب تولید نداشته و امسال با توسعه واحد تولیدی، افزایش میزان ظرفیت و كوشش برای یافتن بازارهای جدید، نیاز به ماده اولیه بیشتری دارند اما سهمیه، كاهش یافته است و تولید را با مشكل جدی روبه رو كرده است.
تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی خراسان شمالی گفتند: مواد اولیه قابل تامین، تنها برای یك هفته تا ۱۰ روز از ماه كفایت دارد این در حالیست كه فعالیت خط تولید در این واحدها به شكلی است كه ماشین آلات باید فعالیت مستمر داشته باشد، روشن و خاموش كردن زود به زود ماشین آلات، راندمان تولید را می كاهد و این امر، برای تولید ضرر است.
در این شرایط، تولید كنندگان تنها برای یك هفته و یا ۱۰ روز از ماه، مواد اولیه دارند و به ناچار باید باقی روزها، تجهیزات خاموش و تولید متوقف است.
این فعالان اقتصادی اعتقاد دارند كه اگر مواد اولیه را دپو و در یك ماه به صورت مداوم كار كنند، به بهتان احتكار مواد اولیه، گرفتار مشكل می شوند و اگر محصول تولیدی را دپو كنند تا یكجا روانه بازار خارج كرده و صادر كنند هم در مظان بهتان احتكار محصول تولیدی هستند.
برخی واحدهای تولید پلاستیك در معرض تعطیلی
مدیر فروش شركت آوا پلاستیك در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: كاهش سهمیه مواد اولیه، تولید را به شدت گرفتار مشكل كرده و این واحد را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
مدیر فروش شركت آواپلاستیك: حالا به سبب مشكل در تامین مواد اولیه، میزان تولید كاهش یافته و متاسفانه به سبب انجام نشدن تعهداتمان، بازارهای خارجی را از دست داده ایم
احمد گل كار گفت: نیاز ما، تامین ۱۰۰ تن مواد اولیه در ماه است اما حالا سهمیه ای كه برای ما در نظر گرفته شده، ماهانه ۱۷ تن است.
وی با اشاره به اینكه كمتر از یك پنجم نیاز به مواد اولیه قابل تامین است اظهار داشت: میزان فعالیت در سال های ۹۶ و ۹۷، مبنای اختصاص مواد اولیه قرار گرفته است اما این امر، به هیچ عنوان منطقی نیست، آن سال ها به سبب هایی، میزان تولید كم و نیاز به ماده اولیه هم پایین بود اما حالا باید بررسی درستی از نیاز به مواد اولیه صورت گیرد تا تولید گرفتار مشكل نباشد.
وی اضافه كرد: حالا به سبب مشكل در تامین مواد اولیه، میزان تولید كاهش یافته و متاسفانه به سبب انجام نشدن تعهداتمان، بازارهای خارجی را از دست داده ایم.
مدیر فروش شركت آوا پلاستیك اشاره كرد: محصولات تولیدی ما به كشورهای عراق، آذربایجان و تركمنستان صادر می شد اما حالا این بازارها از دست رفته است.
تولید پلاستیك گرفتار تامین مواد اولیه
عامل توسعه خوشه پلاستیك در خراسان شمالی هم در این زمینه اظهار داشت: قبل از این، دلالان و یا افرادی كه در حوزه تولید نبودند و یا تنها پروانه ای برای تولید داشتند، مواد اولیه پلیمری را دریافت و در بازار آزاد می فروختند، این امر سبب شد تا برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها، سهمیه اختصاص مواد اولیه به تولیدكنندگان صنعت پلاستیك، محدود شود.
سید مرتضی حسینی گفت: مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیك یا همان مواد پلیمری، یكی از محصولات پتروشیمی است كه در داخل تهیه می شود و تولیدكنندگان بخش صنعت، آنرا در بورس، خریداری می كنند.
وی اضافه كرد: حالا سهمیه صنایع پلاستیك كاهش یافته است و تولید در این واحدها، محدود شده است.
وی اظهار داشت: در این سال ها، تولیدكنندگان در صنعت پلاستیك، نسبت به توسعه كار اقدام نموده و هزینه های زیادی برای خرید تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید صرف كرده اند و بر این اساس به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند، علاوه بر آن، نسبت به بازاریابی و شناسایی بازارهای جدید اقدام نموده اند اما با مشكل تامین مواد اولیه، این بازارها از دست می رود.
حسینی اظهار داشت: با كاهش سهمیه مواد اولیه، تولید محصول در واحدهای پلاستیك استان با ظرفیت محدود در حال انجام می باشد كه البته صرفه اقتصادی را از این فعالان اقتصادی گرفته است.
عامل توسعه خوشه پلاستیك در خراسان شمالی گفت: در این استان، حدود ۵۰ واحد تولید محصولات پلاستیك وجود دارد كه با كاهش سهمیه مواد اولیه، ۸۰ درصد از آنان در تولید گرفتار مشكل شده اند.
تولیدكنندگان، نیازمند بازار ثانویه تامین مواد اولیه پلیمری
رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی هم اظهار داشت: كاهش سهمیه اختصاص مواد اولیه به تولیدكنندگان پلاستیك، این فعالان اقتصادی را به شدت گرفتار مشكل كرده و تولید را كاهش داده است.
امید حیدریان گفت: از اول آذرماه امسال، سهمیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدكنندگان پلاستیك، بطور شایان توجهی كاهش یافته، این در حالیست كه واردات این مواد هم ممنوعست.
مدیرعامل شركت بجنورد پلاستیك اضافه كرد: در این شرایط كه واردات مواد اولیه ممنوعست و سهمیه كاهش یافته، تولیدكنندگان مواد پلاستیكی، خواهان تامین بازار ثانویه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید هستند.
رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی: میزان مواد اولیه قابل تامین، به یك سوم كاهش یافته و این بدان معناست كه مواد اولیه، تنها برای ۱۰ روز كاری كفایت دارد و ۲۰ روز در ماه كارخانه و خط تولید باید تعطیل شود.
وی اضافه كرد: تولیدكنندگان پلاستیك، مواد اولیه مورد نیاز را از بورس خریداری می كنند، از آذرماه امسال، سهمیه این نوع مواد برمبنای میانگین تولید محصول در سال های گذشته اختصاص می یابد.
وی اشاره كرد: كاهش سهمیه اختصاص مواد اولیه و مبنا قرار دادن میانگین تولید در سال های گذشته، منطقی نیست، برای اینكه در آن سال ها میزان تولید كم بوده است اما حالا خیلی از تولیدكنندگان نسبت به افزایش ظرفیت تولید، راه اندازی خط تولید جدید و نوسازی، اقدام نموده اند و بر این اساس نیاز به مواد اولیه افزایش یافته است.
رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی اظهار داشت: افزایش ظرفیت تولید به یقین با یافتن بازار جدید همراه بوده است اما حالا كه تامین مواد اولیه با مشكل روبه رو شده، كاهش تولید هم تامین بازار را با معضل همراه می كند.
حیدریان اظهار داشت: حالا میزان مواد اولیه قابل تامین، به یك سوم كاهش یافته است، این بدان معنا است كه مواد اولیه، تنها برای ۱۰ روز كاری كفایت دارد و ۲۰ روز در ماه كارخانه و خط تولید باید تعطیل شود.
مدیرعامل شركت بجنورد پلاستیك اشاره كرد: در پنج سال قبل هزینه و سرمایه های زیادی برای به روزرسانی خط تولید، خرید تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید صرف شده است و با افزایش ظرفیت تولید، نیازمند مواد اولیه بیشتر برای تولید بیشتر محصول هستیم اما به ناچار تنها ۱۰ روز فعال هستیم.
وی اضافه كرد: تولید در خط تولید واحدهای پلاستیك به شكلی است كه در دو سه روز نخست، راندمان و كیفیت محصول پایین است و تجهیزات بعد از هر خاموش و روشن شدن زمان زیادی نیاز دارند تا به تولید مناسب برسند بر این اساس نمی توان تولید را در فاصله زمانی كم، متوقف كرد.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شما اشاره كرد: تعطیل و متوقف كردن تولید در یك ماه و خاموش و روشن كردن تجهیزات، ضرر و زیان زیاد برای ما تحمیل می كند، علاوه بر آن، هزینه های كارگری و نیروی انسانی، كه در ازای فعالیت تنها یك سوم روزهای ماه پرداخت می شود، ضرر دیگری را بر دوش ما گذاشته است.
قول استاندار خراسان شمالی برای حل مشكل تولید پلاستیك
استاندار خراسان شمالی هم در این زمینه، برای حل مشكل قول داد و اظهار داشت: مشكل تامین مواد اولیه تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی، با ارائه مستندات لازم از میزان نیاز به این مواد پلیمری، حل می شود.
محمدعلی شجاعی گفت: مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیك، گاهی توسط سودجویان به خارج از كشور منتقل یا در جایی غیر از تولید مصرف می شد بدین جهت اختصاص این مواد به صنعت پلاستیك كاهش یافته است.
وی اضافه كرد: سهمیه مواد اولیه قابل اختصاص به تولیدكنندگان محصولات پلاستیكی، برای جلوگیری از سوء استفاده ها، كم شد اما در استان پیگیری های لازم انجام می شود تا مواد اولیه مورد نیاز به تولیدكنندگان استان اختصاص پیدا كند.
استاندار خراسان شمالی گفت: پیگیر هستیم تا تولیدكنندگان استان با ارائه مستندات خود از میزان تولید محصول، مصرف مواد اولیه و صادرات، می توانند مواد اولیه مورد نیاز را دریافت نمایند.
رییس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان شمالی هم در این زمینه اظهار داشت: حالا و با افزایش قیمت ارز، فرصت مناسبی به وجود آمده تا با رونق صادرات و مبادلات تجاری، ارز آوری بیشتری به كشور داشته باشیم، اما برخی موانع، صادرات را گرفتار مشكل می كند.
استاندار خراسان شمالی: پیگیریم تا تولیدكنندگان استان با ارائه مستندات خود از میزان تولید محصول، مصرف مواد اولیه و صادرات، می توانند مواد اولیه مورد نیاز را دریافت نمایند.
محمد جاجرمی گفت: باید كمك نماییم تا با رونق تولید، صادرات هم بیشتر شود.
وی درباره كاهش سهمیه مواد اولیه پلیمری و مشكل تولید پلاستیك اظهار داشت: بنظر می رسد برای رونق تولید، باید سهمیه مواد اولیه بیشتر شود، نه اینكه كم شود، البته با پیگیری های استاندار، مقرر است با ارائه مستندات گمركی، فروش و صادرات مواد پلاستیكی، مواد اولیه مورد نیاز به این تولیدكنندگان اختصاص پیدا كند.
رییس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان شمالی درباره فروش مواد پلیمری در بازار آزاد اظهار داشت: شناسایی افرادی كه مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیك را در بازار آزاد می فروشند، كار دشواری نیست، باید این افراد را شناسایی و جلوی سوءاستفاده ها را گرفت نه اینكه سهمیه مواد اولیه تولیدكننده را كم كرد.
در خراسان شمالی بیشتر از ۳۰ واحد تولید محصولات پلاستیكی، از كاهش سهمیه مواد اولیه، متاثر و گرفتار مشكل شده اند.منبع:

1398/10/27
12:19:04
4233
5.0 از 5
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو